Výstavba energetických staveb 0,4 – 110 kV

Naše činnost v oblasti výstavby energetických staveb zahrnuje kabelové rozvody od 0,4 až do 35 kV, rozvaděče NN a rozvaděče VN. Samozřejmostí jsou vždy také vysokonapěťové zkoušky a revize.

ČEZ Tuchlovice 2ČEZ Tuchlovice
KostomlátkyPA240084
PRE 1PRE 2
Rozvodna ŠtvaniceTuchlovice Betonbau 2
Tuchlovice Betonbau

Svelin elektromontáže, s.r.o.
Čiklova 13/637
128 00 Praha 2

tel.: 224937852
email: info@svelin.com