Svelin elektromontáže, s.r.o.

Nabídka montážních prací zajišťovaných firmou Svelin elektromontáže, s.r.o.:

Firma vznikla na konci roku 1992 pod původním názvem Svelin – elektro, spol. s.r.o. se zaměřením na montáž energetických zařízení a nákup a prodej elektromateriálu. V roce 2006 jsme vzhledem ke zkvalitnění služeb oddělili montážní část firmy od nákupu pod novým názvem Svelin elektromontáže, s.r.o. Výběrem pracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru a novými ctižádostivými zaměstnanci naplňujeme původní záměr k odvedení kvalitní práce pro zákazníka.

Provádíme montáže a rekonstrukce zařízení nízkého a vysokého napětí, trafostanice 22/0,4 kV, rozvodny a spínací stanice 22 kV, rozvodny VVN do 110 kV.

Dále provádíme montážní práce na elektročásti malých vodních elektráren včetně zajištění veškerého montážního materiálu.

Všechny stavby jsme schopni zajistit včetně dodávek technologie a stavební části díla.

Stručný přehled naší montážní činnosti:

  1. Montáž a opravy bytových a průmyslových el. instalací
  2. Montáž, opravy a údržba transformačních stanic 22/0,4 kV, včetně stavebních úprav a oprav
  3. Montáž, opravy a údržba rozvoden 110 kV, včetně stavebních úprav a oprav
  4. Nátěry rozvoden 22 kV a 110 kV dvousložkovým nátěrem
  5. Výměna vzduchových pohonů odpojovačů za elektrické, včetně seřízení
  6. Montáže kabelových souborů do 35 kV firem: TYCO electronics, PIRELLI, CELPACK
  7. Montáže rozvaděčů VN SIEMENS, AREVA, ABB, EVACEC
  8. Montáže, opravy a úpravy kompenzačních rozvaděčů NN
  9. Čištění a údržba transformačních stanic 22 kV, periodické revize
  10. Dodávka a montáž měřících transformátorů (pro měření v energetice) na el. Zařízení NN, VN

Nedílnou součástí všech činností je zajištění uvedení el. zařízení do provozu včetně revizních zpráv.

Do databáze zhotovitelů pro STE, a.s. byla naše firma začleněna v roce 1993.

Do databáze zhotovitelů pro PRE Distribuce, a.s. byla naše firma začleněna v roce 1994.

V roce 2001 naše firma splnila požadavky pro udělení ISO 9001:2001.

Od roku 2005 je zajišťován pro naši firmu komplexní outsourcing v oblasti BOZP a PO.

Svelin elektromontáže, s.r.o.
Čiklova 13/637
128 00 Praha 2

tel.: 224937852
email: info@svelin.com